Kıbrıs Muhasebe

Meslek Yasamız

There are no translations available.

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

Kanun no: 3568
Kanun tarihi: 01.06.1989

(13.06.1989 Tarih ve 20194 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)
(Değişiklikler, 26 /07/2008 Tarih ve 26948 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5786 Sayılı Kanun ile güncellenmiştir)

YÖNETMELİKLER

 • Smmm ve Ymm'lerce işyeri kayıtlarının incelenmesi hakkında yönetmelik

 • Disiplin yönetmeliği

 • Çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik

 • Serbest muhasebeci mali müşavirler odaları yönetmeliği

 • Üye aidatları ile birlik paylarının tespitine ait yönetmelik

 • Ücret yönetmeliği

 • Kaşe kullanımı usul ve esasları hakkında yönetmelik

 • Yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav yönetmeliği

 • Staj yönetmeliği

 • Etik yönetmeliği

 • Haksız rekabet ve reklam yasağı yönetmeliği

 • SM, SMMM ve YMM başvuru yönetmeliği

 • Türmob yönetmeliği

 • Oda ve birlik organlarının denetimi ile ilgili yönetmelik

 • Yeminli mali müşavirlik tasdik yönetmeliği

 • Yeminli mali müşavirler odaları yönetmeliği

 • Sınav komisyonlarının çalışma usulleri, sınav esasları ve sınav konuları hakkında yönetmelik

 • SM, SMMM ve YMM'lerceTutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelik

 • SM,SMMM ve YMM Geçici Kurul Değerlendirme ve Sınav Komisyonlarının Kurulması ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Telif Hakkı © 2011 Halil Öksüz. Tüm hakları saklıdır.